Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm ( Phần 1/4)

Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm ( Phần 1/4)

Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm ( Phần 1/4)

Không có bình luận ở Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm ( Phần 1/4)

Suất ăn công nghiệp Vica Việt Nam xin trích dẫn và gửi tới quý khách hàng “Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm” cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ suất ăn) (Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-ATTP ngày 02 tháng 2 năm 2015 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm)

Xem thêm: Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm (Phần 2/4)

                 Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm (Phần 3/4)

                 Đáp án trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm (Phần 4/4)

Câu 1

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải đáp ứng những nhóm điều kiện nào sau đây để đảm bảo an toàn thực phẩm?

 

a) Điều kiện về cơ sở

 

b) Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ

 

c) Điều kiện về con người

 

d) Cả 3 điều kiện trên

Câu 2

Cơ quan y tế nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ sức khoẻ?

 

a) Cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

 

b) Bất kỳ cơ sở y tế nào

Câu 3

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?

 

a) 1 năm

 

b) 2 năm

 

c) 3 năm

Câu 4

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?

 

a) 1 năm

 

b) 3 năm

 

c) 5 năm

Câu 5

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

 

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đăng ký.

 

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, suất ăn công nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

 

c) Cả a) và b)

Câu 6

Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào?

 

a) Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn bán trên thị trường

 

b) Thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản

 

c) Cả a) và b)

Câu 7

Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn?

 

a) Tiêu hủy

 

b) Chuyển mục đích sử dụng

c) Cả 3 hình thức trên

Câu 8

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nào?

 

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

 

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Câu 9

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

 

a) Có

 

b) Không

Câu 10

Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nào?

 

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ

 

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 50-200 suất ăn/lần phục vụ

 

c) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, suất ăn công nghiệp có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ

 

Leave a comment

CÔNG TY TNHH VICA HÀ NỘI
VP: Tầng 8, tòa nhà Sannam food, 78 Duy Tân, Hà Nội
Điện thoại : 04.2217.1928 Fax: 04.3955.5159
Email: camnguyen@vicahanoi.com
Hotline : 0932.23.1828
www.vietcatering.com

Socials

Newsletter

Kết nối với chúng tôi

Back to Top